ราคางานโรเนียว  

โรเนียว (500 ชุดขึ้นไป / 1 ต้นฉบับ)

 A4  

 F14  

  B4  

กระดาษ 70 แกรม (ขาว-ดำ)

0.38

0.70

0.90

กระดาษ 70 แกรม (สีน้ำเงิน)

0.45

0.80

1.00

กระดาษ 70 แกรม (สีเขียว)

0.45

0.80

1.00

ข้อแนะนำในการใช้บริการ/การทำต้นฉบับงานโรเนียว

1. เตรียมต้นฉบับงาน/ไฟล์งาน เป็น PDF ไฟล์เพื่อป้องกันการผิดพลาดของเนื้อหา/ข้อมูล ตลอดจนการจัดวางข้อมูล

2. เตรียมตัวอย่างงานต้นฉบับที่ต้องการ เพื่อให้เราใช้เป็นต้นแบบในการผลิตงานให้แก่ท่าน

3. กรณีทำไฟล์งานจากโปรแกรม Word / Excel / Powerpoint การ Convert หรือ Save ไฟล์เป็น PDF อาจทำให้สูญเสียความคมชัดคุณภาพงาน ควรจะส่งไฟล์ต้นแบบและ PDF มาทั้งสองอย่าง เพื่อเลือกไฟล์ต้นฉบับที่ดีที่สุดในการทำสำเนา

4. เพื่อความสวยงามในการทำสำเนาโรเนียว กรุณาเว้นขอบงานทุกด้านอย่างน้อยด้านละ 1 ซม.

5. งานโรเนียว เหมาะสำหรับงานที่เป็นลายเส้น ตัวอัษร ตาราง หรือรูปภาพที่ไม่มีสีพื้นหลัง เท่านั้น

 

6. ติดตอสอบถาม-รายละเอียดการทำไฟล์ต้นฉบับ ได้ที่ 02-9616669 เราพร้อมให้คำแนะนำกับคุณ

ราคางานแบบแปลน ขาวดำ

 

    ราคา    

  พร๊อตแบบ  

  ถ่ายแบบ  

  ย่อ-ขยาย  

  ราคา  

  สแกนแบบ  

  หมายเหตุ  

  ไข  

  ขาว  

  ไข  

  ขาว  

A0

120

80

80

50

A0-A1

A1-A0

30

55

40

 

A1

60

40

40

24

A1-A2

A2-A1

20

30

20

 

A2

40

30

20

12

A2-A3

A3-A2

15

20

10

 

A3

30

8

10

3

A1-A3

A3-A1

15

30

10

 

ราคางานถ่ายเอกสารขาวดำ

ถ่ายเอกสาร A4 ขาวดำ

  1-99 หน้า    

   100-9,999 หน้า      

  10,000-49,999 หน้า  

  50,000-99,999 หน้า  

  100,000-290,000 หน้า  

  300,000 หน้า    

กระดาษ 70 แกรม หน้าเดียว

-

0.50 สต.

0.45 สต.

0.33 สต.

0.30 สต.

0.28 สต.

กระดาษ 70 แกรม หน้า/หลัง

-

0.40 สต.

0.33 สต.

0.30 สต.

0.28 สต.

0.25 สต.

กระดาษ 80 แกรม หน้าเดียว

1

0.55 สต.

0.50 สต.

0.38 สต.

0.35 สต.

0.33 สต.

กระดาษ 80 แกรม หน้า/หลัง

1

0.45 สต.

0.40 สต.

0.35 สต.

0.33 สต.

0.30 สต.

ราคางานถ่ายเอกสารสี LASER

 

ถ่ายเอกสาร A4 สี

  1-5หน้า  

  5-100 หน้า  

  101-500 หน้า  

  501-1000 หน้า  

  1,001-5,000 หน้า  

  10,000 หน้า  

   กระดาษ 80 แกรม หน้าเดียว   

15 บาท

10 บาท

8 บาท

6 บาท

5 บาท

บาท

   กระดาษ 80 แกรม หน้า/หลัง   

15 บาท

9 บาท

7 บาท

5 บาท

4 บาท

3.5 บาท

กำลังดู

We have 3 guests and no members online

position-10