ราคางานถ่ายเอกสารขาวดำ

ถ่ายเอกสาร A4 ขาวดำ

  1-99 หน้า    

   100-9,999 หน้า      

  10,000-49,999 หน้า  

  50,000-99,999 หน้า  

  100,000-290,000 หน้า  

  300,000 หน้า    

กระดาษ 70 แกรม หน้าเดียว

-

0.50 สต.

0.45 สต.

0.33 สต.

0.30 สต.

0.28 สต.

กระดาษ 70 แกรม หน้า/หลัง

-

0.40 สต.

0.33 สต.

0.30 สต.

0.28 สต.

0.25 สต.

กระดาษ 80 แกรม หน้าเดียว

1

0.55 สต.

0.50 สต.

0.38 สต.

0.35 สต.

0.33 สต.

กระดาษ 80 แกรม หน้า/หลัง

1

0.45 สต.

0.40 สต.

0.35 สต.

0.33 สต.

0.30 สต.

ราคางานถ่ายเอกสารสี LASER

 

ถ่ายเอกสาร A4 สี

  1-5หน้า  

  5-100 หน้า  

  101-500 หน้า  

  501-1000 หน้า  

  1,001-5,000 หน้า  

  10,000 หน้า  

   กระดาษ 80 แกรม หน้าเดียว   

15 บาท

10 บาท

8 บาท

6 บาท

5 บาท

บาท

   กระดาษ 80 แกรม หน้า/หลัง   

15 บาท

9 บาท

7 บาท

5 บาท

4 บาท

3.5 บาท

กำลังดู

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

position-10